dijous, 22 de setembre de 2011

it's all about videos this days...

The marzipan man is on the road, disguised in various incarnations spinning spinning like a "baldufa". There are videos being made in the lab, this one is kinda the video script for two or three videos... some ideas thrown to the wall... some sticked and some not... let's post it anyway...the music appeared and was played on a sofa, a time warp and portal in Girona, with a little amp, a keyboard that doesn't really work properly and something else. we don't really remember...

L'home de massapà està sempre a la carretera, disfressat i donant voltes i voltes com una baldufa. Té un laboratori on fa vídeos., i això més o menys, és un vídeo amb idees per dos i tres vídeos, si t'esforçes molt i t'ho imagines... idees llençades contra la paret... algunes s'han enganxat i d'altres no... penje-m'ho igualment a internet... 
la música del vídeo va apareixer tombat a un sofà... a una porta temporal que hi ha a Girona, amb un teclat romput un amplificador petit i d'altres coses que no recordam. Hi toquen tres tipos; el marzipan, el prehome indefinit i el jose domingo...