dijous, 19 de febrer de 2009

Marzipan duo


our friend Gerard is all day drawing,
and he draw this during our last show in Barcelona,
he puts a crown on top of the people he likes,
we love you too!

el nostre amic Gerard es passa el dia dibuixant,
i va dibuixar això durant el nostre darrer concert a Barcelona,
i posa una corona damunt la gent que li agrada,
nosaltres tambè t'estimem!


em gravat molts vídeos i podcasts i fotos i cintes dels darrers concerts a Madrid i Barcelona en format duo i ho esteim editant, i anam poc a poc i després ho penjarem...
també hi ha un parell de links amb ressenyes i crítiques i actuacions a la ràdio al myspace,

Tenemos cintas y vídeos y fotos de los últimos conciertos en Madrid y Barcelona, en formato dúo, y lo estamos editando poco a poco y luego lo colgaremos y también hay un par de links con críticas y reseñas y conciertos acústicos en la radio en el myspace.