dimarts, 30 de desembre de 2008

La casa del sol naixent

Dia 5 de Gener tocam, de nit, al Passeig Marítim, a n'es Cultura Club 2, és a dir, a l'esquerra del Cultura Club, (si deixes la mar darrera teu), a n'es Club Caramelos. El mes adequat per una nit com aquesta seria tocar això;

We're playing, the 5th, at The Caramelos Club, which is (was?) usually a striphouse, so we should be playing something like that;