dimecres, 19 de novembre de 2008

Adventures


The second marzipan man record is being cooked,
You'll find there explained what happened when, finally, the marzipan man left his hole and went on an adventure taking photos with his soul-caption camera.
He's superstitious about being photographed himself,
but he loves being drawed, 
particularly by Rafael Adrover, 
who painted this picture on the top.

El segon disc de l'home de massapà està en marxa,
en ell s'explica que es el que va passar el dia que va sortir del seu cau i se'n va anar d'aventures i a fer fotos amb la seva càmera capta-ànimes,
l'home de massapà es supersticiós, sobre això de ser fotografiat,
i només es deixa dibuixar,
li agrada especialment quan el dibuixa mister Rafael Adrover (com aquí dalt)